Słowo Boże na 12 października.


Ga 5, 18-25
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów.


Bracia: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Kom.: O ukrzyżowaniu własnych namiętności i pożądań.

„Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.”

W życiu chrześcijańskim pomimo, że przyjęliśmy chrzest św. i zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym nadal prowadzimy walkę z naszymi skłonnościami do grzechu.
Św. Paweł chce nas pouczyć, jak możemy zwyciężać w tym „boju bezkrwawym” o życie w łasce uświęcającej.

W każdym człowieku są dwa przeciwstawne „prądy”. Jeden pochodzi od Ducha, drugi od ciała. Wszystko zależy od tego komu lub czemu, jak mówi św. Paweł „pozwolimy się prowadzić”.
Duch dąży do innych wartości i ciało do innych.
Duch daje nam wolność, dążenie ciała prowadzi do zniewolenia.

Św. Paweł nawet stworzył listę zła do, którego prowadzi kult ciała i zaspakajania wszystkich jego potrzeb. Oto ona:
nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
uprawianie bałwochwalstwa, czary,
nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie,
niewłaściwa pogoń za zaszczytami,
niezgoda, rozłamy,
zazdrość,
pijaństwo, hulanki
Druga lista odnosi się do owoców szlachetnego życia, które wypływają od Ducha Świętego:
miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie
Problem jest w tym, za czym chrześcijanin się opowie. Komu odda władzę: Duchowi Świętemu, któremu będzie posłuszny, czy swoim własnym zachciankom i złym pragnieniom.

Aby nie ulegać własnym pożądaniom, w których nie ma ani miłości Ojca, ani mocy Ducha Świętego, św. Paweł proponuje nam ascezę: „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.”

Co znaczy u św. Pawła ukrzyżować własne ciało?

Św. Paweł przypomina nam czym rządzi się ciało: namiętnościami i pożądaniami.
Namiętności wychodzą z naszych emocji, czyli najniższych uczuć, które objawiają nam się niezależnie od nas. Wiemy, jak reagujemy spontanicznie na nasze emocje kiedy jesteśmy np. głodni: burczy nam w brzuchu i szukamy gwałtownie czegoś do zjedzenia, byle pierwszy głód zaspokoić.

Emocje mogą dotyczyć również naszych niezaspokojonych potrzeb w sferze seksualnej. I jak ten „głód’ zaspokoić, aby nie naruszyć godności własnej lub czyjeś panując nad swoim ciałem?
Przyznacie, że nie jest to łatwe.
Mężczyźni często idą na skróty z piwem w ręku, z filmem porno... przed sobą, kończąc tę „przyjemność” mast…..
Stąd św. Paweł pisze o ukrzyżowaniu lub uśmiercaniu naszych niższych popędów. Można to uczynić, jak mówi z pomocą Ducha Świętego: „ Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.”

To właśnie Duch Święty napełnia nas darem pokoju i opanowania. Oczyszcza nas wewnętrznie z pożądliwości oczu, ciała i pychy tego życia. Sferę seksualną sublimuje i zamienia w miłość i odpowiedzialność.

Kto chociaż raz oddał władzę Duchowi Świętemu w momencie namiętności i pożądania wie o czym mówię. I jeżeli ktoś chociaż raz w chwili seksualnych pokus zaczął się modlić, co jest bardzo trudne w takich chwilach wie, że można pokonać własne namiętności i zapanować nad sobą.

Bóg nie dał nam głupiej seksualności, ale rozumną więc jesteśmy w stanie zapanować nad własnymi emocjami w każdej dziedzinie pragnień i pożądań.

Stąd też:
- patrz z miłością na człowieka, zamiast go pożądać,
- wzywaj Ducha Świętego, zamiast iść za kultem własnego ciała,
- używaj rozumu, zamiast iść za instynktem,
- korzystaj z ducha powściągliwości, zanim burza namiętności zamąci ci zdrowy umysł,
- panuj nad alkoholem to i nad sobą zapanujesz.
To właśnie znaczy Pawłowe „ukrzyżowanie siebie wraz ze swoimi namiętnościami i pożądaniami”.

Modlitwa: Panie Jezus, dziękuję Ci za dar seksualności z którym się rodzę. Oddaje go pod panowanie Ducha Świętego, aby namiętności nie zawładnęły zdrowego rozumu. Proszę Cię, pomóż mi zachować dar wstydliwości wzroku i ciała oraz szlachetność w sercu. Amen!

 

 Ks. Roman Chyliński